Over ons

Laat je inspireren door verhalen, kunst, cultuur en waardevolle ontmoetingen! Je bent van harte WELKOM bij onze vestigingen in Oosterbeek, Renkum, Doorwerth, Dieren, Velp en Rheden en in openluchttheater De Pinkenberg in Rozendaal.

Stichting de Zoomerij bibliotheek x cultuur is gevestigd in Dieren. 

 

 

Ruimte van en voor iedereen

De Zoomerij inspireert jong en oud met verhalen, kunst, cultuur en waardevolle ontmoetingen en draagt eraan bij dat iedereen volwaardig kan meedoen aan onze samenleving. We stimuleren mensen om hun lees-, schrijf-, reken-, en digitale vaardigheden te verbeteren en zorgen ervoor dat meer mensen toegang krijgen tot, en kunnen deelnemen aan, een rijk cultureel aanbod in hun eigen leefomgeving. We werken samen aan beleven met betekenis.
De Zoomerij geeft mensen – letterlijk en figuurlijk – de ruimte. Onze locaties bieden – letterlijk – ruimte om er ‘gewoon’ te zijn, er te ontspannen en/of deel te nemen aan activiteiten. Figuurlijk bieden we ruimte binnen onze collectie (de boeken, tijdschriften e-books, luisterboeken, etc.), activiteiten en programma’s. Zij kunnen inspireren, prikkelen, schuren, aanzetten tot reflectie of ontwikkeling. Bij ons kun je ontdekken wie je bent en/of worden wie je wilt zijn.
Onze dienstverlening is laagdrempelig, persoonlijk en dichtbij. Vanuit onze eigen locaties, maar ook op scholen, dorpen, wijken en buurten en zelfs bij mensen thuis, verbinden we ons met inwoners en partners.

Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ samen verder als de Zoomerij

Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ gaan samen

De Zoomerij is ontstaan vanuit de Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ. In juli 2022 fuseerden beide organisaties op bestuurlijk niveau. Op 1 januari 2024 is ook de juridische fusie gerealiseerd en gaan we verder als één organisatie. De bundeling van kennis en expertise biedt ons de mogelijkheid om nieuwe ambities te formuleren, onze dienstverlening te verbreden en ons bereik te vergroten. We kunnen meer betekenen voor de circa 77.000 inwoners van ons werkgebied, de Veluwezoom. Onze locaties (6 bibliotheken en 1 openluchttheater) bevinden zich in de gemeenten Rheden, Rozendaal en Renkum. Per maand ontvangen onze locaties samen ongeveer 25.000 bezoekers; bijna een kwart van de inwoners van ons werkgebied is lid van onze organisatie.

Beleidsplan de Zoomerij

Meerjarenbeleidsplan de Zoomerij 2024-2027

De komende jaren willen we meer mensen betrekken bij onze organisatie, ook mensen die we nu nog niet (voldoende) bereiken, door met inwoners en partners samen te werken. Daardoor worden we steeds meer een plek voor iedereen en draagt de Zoomerij optimaal bij aan gedeelde ambities en aan maatschappelijke opgaven van de gemeenten in ons werkgebied.

Het eerste meerjarenbeleidsplan van de Zoomerij, voor de periode 2024-2027, geeft richting aan onze ambities en de groei die we willen doormaken. 

Download het meerjarenbeleidsplan van de Zoomerij 2024-2027


Jaarverslagen

naar Jaarverslag 2023 van de Zoomerij

Op deze website vind je een overzicht van de uiteenlopende activiteiten die de Zoomerij ontplooit. In onze jaarverslagen vind je naast een overzicht van onze werkzaamheden een financiële verantwoording.


Gedragsregels

De Zoomerij hecht veel waarde aan een prettige, veilige en gezonde werkomgeving. Uitgangspunt is dat het handelen van medewerkers van de Zoomerij  nooit schade mag toebrengen aan collega’s, het imago van de organisatie of het werkklimaat binnen de organisatie. Dit houdt onder andere in dat er binnen de organisatie op een collegiale, respectvolle en integere wijze wordt omgegaan met elkaar en met de door de organisatie beschikbaar gestelde middelen en materialen.

Lees hier onze gedragsregels

Werken bij de Zoomerij

Als je op zoek bent naar een uitdagende en afwisselende baan, dan is werken bij de Zoomerij beslist iets voor jou! Je werkt voor een boeiende en sterk veranderende organisatie waar samenwerking, innovatie en resultaatgerichtheid centraal staan. Er is een breed aanbod aan functies, kijk naar de mogelijkheden op www.dezoomerij.nl/vacatures.


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • De heer P. van Roosmalen (voorzitter)
  • Mevrouw L. Das
  • De heer R. Hulstein
  • De heer M. Mookhoek

Directie en contact

Dhr. Doeko Pinxt (directeur-bestuurder), Ericaplein 5, 6951 CP Dieren - Tel. 0313 - 41 97 61

Stichting de Zoomerij

Stichting de Zoomerij staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 8641.95.138 (RSIN). Activiteiten:Openbare bibliotheken, Kunstzinnige vorming van amateurs, theaters en schouwburgen en dienstverlening voor uitvoerende kunst.

De Zoomerij volgt de drie culturele codes: de governance code cultuur, de fair practice code en de code diversiteit en inclusie. De Zoomerij is lid van de vereniging van openbare bibliotheken, de samenwerkende Gelderse bibliotheken en is onderdeel van het netwerk van Gelderse centra voor de kunsten. Medewerkers worden ingeschaald volgens de cao voor de Openbare Bibliotheken of de cao Kunsteducatie. De Zoomerij maakt jaarlijks een financieel verslag dat door een accountant wordt gecontroleerd. 

Het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel is: 87070332   

ANBI / doneren aan de Zoomerij

De Zoomerij is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de Zoomerij zijn daarmee aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Doneren aan de Zoomerij bibliotheek x cultuur
De Zoomerij is een bijzondere plek die het waard is om te ondersteunen. De Zoomerij staat voor een samenleving waar iedereen over voldoende basisvaardigheden beschikt om mee te kunnen doen en toegang heeft tot een rijk cultureel leven. Onvoldoende kunnen lezen en schrijven leidt in veel gevallen tot een groter (sociaal) isolement, tot een lagere inkomenspositie, grotere werkloosheid en een groter beroep op zorg. En naarmate de wereld meer en meer digitaliseert, wordt niet kunnen lezen en schrijven voor betrokkenen (en daarmee voor de samenleving) een steeds groter probleem. Kinderen zijn tot hun 18e gratis lid van de bibliotheek en krijgen cultuureducatie en lessen van onze lees- en mediacoaches op school. Door te doneren help je mee de Zoomerij toegankelijk te houden voor iedereen.

Elke donatie is meer dan welkom!

Een donatie - van welk bedrag dan ook - kan overgemaakt worden aan: Stichting de Zoomerij, Dieren NL78 RABO 0355 0203 00 onder vermelding van: Gift